Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Uw naam worde geheiligd

QUESTION: Uw naam worde geheiligd - Wat betekent dat?

ANSWER:

Er staat een gebed in de Bijbel dat algemeen bekend staat als het “Onze Vader”. Hierin staat de zin “Uw naam worde geheiligd”. Maar wat betekent “geheiligd” eigenlijk? Volgens het Van Dale woordenboek betekent het woord “heiligen” dat we iets “zonder zonde, rein, volmaakt, eerbiedwaardig, verheven, onkreukbaar of onverbreekbaar” verklaren. Heiligen betekent dus dat we iets “apart zetten” als een verheven iets. Of eenvoudiger gezegd: we gebruiken deze woorden vaak voor iemand die we met ontzag en respect moeten behandelen omdat hij het verdient.

Waarom bevat het “Onze Vader” de zin “Uw naam worde geheiligd”? Deze zin volgt meteen op de openingszin van het gebed, waarin God rechtstreeks wordt aangesproken. We weten dus dat het Gods naam is die geheiligd moet worden. Wanneer we nog eens naar de bovenstaande definitie uit het woordenboek kijken, dan kunnen we begrijpen waarom God geheiligd zou moeten worden. Maar waarom zou Zijn naam geheiligd moeten worden?

Om te kunnen begrijpen waarom Gods naam geheiligd zou moeten worden, moeten we eerst begrijpen dat de Joden (Gods gekozen volk) andere gebruiken met betrekking tot naamgeving hadden dan wij tegenwoordig. Voor een Jood was de naam van een persoon méér dan slechts een manier om hem of haar te identificeren; een naam was ook een weerspiegeling van zijn of haar natuur of karakter. Joden gaven hun kinderen vaak een naam die beschreef wat de missie van dat kind in het leven zou zijn. Vanwege dit gebruik had het Joodse volk ongeveer zestien verschillende namen voor God in het Oude Testament. Elke naam was een weerspiegeling van een bepaald aspect van Gods karakter, en daarom werden Gods namen door de Joden net zo heilig beschouwd als God Zelf. Sterker nog, Gods namen waren en zijn zó heilig voor de Joden, dat zij Zijn naam nooit voluit schrijven uit angst dat zij God of Zijn naam zullen verachten.

In het “Onze Vader” is de zin “Uw naam worde geheiligd” gepast, omdat niet alleen God heilig is, maar ook Zijn naam. Wij zouden Gods naam nooit moeten verachten zoals sommige mensen doen wanneer zij vloeken en Gods naam misbruiken. Wij zouden Gods naam met net zoveel eer en respect moeten behandelen als God Zelf, omdat Hij en Zijn naam een en dezelfde zijn.

Leer meer over het 'Onze Vader'!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden