Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Verlos ons van het kwaad

QUESTION: Verlos ons van het kwaad - Wat betekent dat?

ANSWER:

Het Van Dale woordenboek definieert verlossen als: “los- of vrijmaken; redden”. De zin “verlos ons van het kwaad” betekent dus dat wij vragen om vrijgemaakt of gered te worden van het kwaad.

Het kwaad is alles wat ons verleidt om dingen te doen die ingaan tegen Gods wil. Het is alles wat God zal bedroeven of mishagen als wij onze eigen verlangens zouden volgen in plaats van Zijn wil. Sommige vertalingen zeggen: “verlos ons uit de greep van het kwaad” of “verlos ons van de boze”.

“Maar je mag nooit zeggen dat Gód jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En Hij doet Zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen. Maar elke keer als je in de verleiding komt om het verkeerde te doen, komt dat doordat de verlangens van je oude 'ik' aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen” (Jakobus 1:13-14).

Verlos ons van het kwaad betekent gewoon: “God, help mij want ik kan dit niet in mijn eentje aan. Ik ben zwak en kwetsbaar voor verleidingen. Alstublieft, Vader, omgeef mij aan alle kanten en bescherm mij tegen de invloed van de boze. Vader, houd Satan in bedwang en sta niet toe dat hij mij aanvalt en mij overspoelt met dingen die mij naar de afgrond zullen leiden of mij zullen doen struikelen. Vader, houd mij sterk en op U gericht!”

In dit leven zullen we nooit helemaal vrij zijn van de invloed van het kwaad. Totdat we in de hemel aankomen, zullen we door de zonde en het kwaad aangetast worden. Totdat God de nieuwe hemel en de nieuwe aarde maakt, zal deze wereld gevuld zijn met het kwaad. Wanneer wij bidden “verlos ons van het kwaad”, dan is dat een verzoek om bescherming tegen het kwaad en om de overwinning over de zonde - niet een verzoek om bevrijd te worden van de aanwezigheid van het kwaad. Dat zal moeten wachten tot we in de hemel zijn (1 Korintiërs 15:55-56).

Leer meer over het 'Onze Vader'!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden