Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Zingen tot de Heer

QUESTION: Ik zing tot de Heer, maar niet met heel mijn hart. Wat kan ik doen?

ANSWER:

Een verlangen om God spontaan te prijzen met een lied komt voort uit een diepe, blijvende liefde voor God. God heeft een onpeilbare liefde voor ons. In Efeziërs 3:18-19 bidt Paulus dat de gelovigen in de gemeente van Efeze “...samen met alle andere gelovigen[zullen]gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.” Hij vervolgt: “En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.”

Als jij het gevoel hebt dat je God niet met heel je hart prijst, bidt dan dat Hij je zal helpen om Zijn liefde goed te begrijpen. Het is ontzettend moeilijk om géén dankbare houding aan te nemen wanneer je het ongelooflijke liefdesgeschenk begrijpt dat God ons heeft gegeven; het geschenk dat in de vorm van Jezus Christus op Golgotha werd uitgegoten. Hij heeft Zijn liefde laten zien toen Hij bereidwillig Zijn armen voor jou uitstrekte op dat kruis.

Een aanbiddende houding en een verlangen om met heel je hart tot God te zingen kan ontwikkeld worden door je relatie met God te verdiepen. In Jakobus 4:8 staat: “Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u...” Je gemeenschap met God versterken gebeurt op dezelfde manier als het opbouwen van enige andere relatie. Je moet tijd met elkaar doorbrengen, naar elkaar luisteren, van gedachten wisselen, en je ideeën, je hoop, je voorkeuren en je angsten met elkaar delen.

Om tijd met God te kunnen doorbrengen, moet je Zijn Woord lezen en ernaar streven om de betekenis van de passage te overpeinzen en te begrijpen. In 1 Samuel 3:21 lezen we: “En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het woord van de HEERE”. In je gebedstijd moet er niet alleen tijd zijn om te spreken, maar ook om te luisteren. In Psalm 25:14 staat: “De Heer gaat als een vriend om met mensen die ontzag voor Hem hebben. Hij leert hun wat zijn verbond met hen inhoudt.”

Net als in andere relaties is er tijd en moeite nodig om intimiteit met God te ontwikkelen. Je moet jezelf onderzoeken en je ervan vergewissen dat je de moeite wilt nemen om God beter te leren kennen. Jezus zei ons dat we “de kosten moeten berekenen” wanneer we Hem willen volgen. In Filippenzen 3:10 beschrijft Paulus zijn verlangen om God op deze manier te kennen: “Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven.”

Ga op zoek naar die diepere relatie met God. Je zult niet teleurgesteld worden en je zult God dan met heel je hart kunnen prijzen en met heel je hart tot Hem kunnen zingen.

Leer meer over het prijzen van God!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden