Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Over ons

Onze missie is eenvoudigweg om het Goede Nieuws via het internet aan de wereld bekend te maken!
Wij schrijven overtuigende websites die sceptici, zoekenden en een wereld vol leed bereiken met krachtig bewijs voor het bestaan van God en het Goede Nieuws van Jezus.

Wij geloven dat de waarheid levens transformeert. Daarom plaatsen wij onze artikelen op de eerste pagina's van de populairste zoekmachines in de wereld. Op deze manier zijn we prominent met de waarheid aanwezig wanneer mensen antwoorden zoeken op het internet.

Wij zijn volgelingen van Jezus. Net als Jezus staan wij afwijzend tegenover een groot aantal problemen in de "georganiseerde godsdienst", dat wil zeggen pogingen van de mens om God te bereiken middels regels en rituelen. Wij geloven ook dat de hoogste, reddende Waarheid alleen gevonden kan worden in de Zoon van God, Jezus Christus. (lees onze geloofsbelijdenis hier.) Wij geloven dat de Bijbel de gezaghebbende en primaire bron van die waarheid is, die verlicht wordt door de kracht van de Heilige Geest. Wij geloven verder dat geestelijke groei plaatsvindt wanneer wij consequent Gods Woord in ons opnemen, de moeilijkheden van deze in zonde vervallen wereld het hoofd bieden en in gemeenschap leven met een plaatselijk lichaam van gelovigen, gekenmerkt door een atmosfeer van genade, liefde en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Al zijn wij niet formeel verbonden aan enige organisatie of denominatie, werken wij met een aantal geloofwaardige werkgroepen en gemeenten. Lees hier wat sommigen van hen over ons te zeggen hebben.

AllAboutGOD.com wordt beheerd door All About GOD Ministries, Inc., een non-profit organisatie die in 2002 in de Verenigde Staten werd opgericht. De organisatie is gevestigd in Belen, NM en bestaat op dit moment uit een klein team en een groot aantal vrijwilligers. De werkgroep wordt formeel bestuurd door een externe Raad van Bestuur.

Op dit moment wordt ons werk voornamelijk gefinancierd door individuen en ondernemers met een hart voor een bediening die relevant is in onze huidige cultuur. Als jij je door de Geest geleid voelt om te geven, dan zouden wij dankbaar zijn voor je steun. Wij bidden en doen ons best om financieel zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. In het afgelopen jaar zagen wij voor elke Euro die werd gegeven op zijn minst één beslissing om Jezus als Heer en Redder aan te nemen!

Onze missie is eenvoudigweg om het Goede Nieuws via het internet aan de wereld bekend te maken!

Neem hier contact met ons op.


OVER ALLABOUTGOD.COM:

Sinds 2005 is onze Nederlandstalige werkgroep actief bezig met evangelisatiewerk via het internet. Jaarlijks worden onze Nederlandstalige websites vele miljoenen malen bezocht, wordt het evangelie honderdduizenden keren gepresenteerd en laten tienduizenden mensen ons weten een beslissing vóór Jezus te hebben genomen! Wij geven God hiervoor alle eer en glorie. Hij is Degene die ons ook via het internet genadig is en Hij is de Enige die de groei geeft (1 Korintiërs 3:7)!

Lees of download AllAboutGOD's Jaarverslag over het afgelopen jaar.
Contact met ons opnemen
All About GOD Ministries, Inc
PO Box 63 Belen, NM 87002-0063
(719) 884-2246


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden