Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Alles over bidden Sitemap

Bidden - AllAboutPrayer.org
Wat is bidden? Hoe werkt het? Wil jij je gebedsleven verbeteren en leren hoe je effectiever kunt bidden?

Belemmerde gebeden
Wat zegt de Bijbel over effectieve gebeden? Welke dingen belemmeren onze gebeden? Wat is onze verantwoordelijkheid wat betreft onze gebeden en hoe kunnen wij effectiever bidden?

Bidden en vasten
Vasten is een onthouding van voedsel met het doel om je op God te kunnen concentreren. Als je op Hem vertrouwt voor wijsheid en richting, dan zal Hij antwoorden.

Bidden om genezing
Kan ik genezing van God ontvangen? Moet ik meer geloof hebben? Begrijp het concept van genezing en waarom God sommigen geneest, maar anderen niet.

Biddende mannen
Waarom hebben zo veel mannen het idee dat bidden gelijk staat aan zwakheid? Kijk eens naar de volgende gedachten over hoe gebeden passen in een authentieke mannelijkheid.

Dagelijks gebed
Heb jij je ooit afgevraagd of God je hoort als je tegen Hem praat? Zal Hij luisteren naar wat je te zeggen hebt? Lees de antwoorden.

Daniël vasten
Wat is het “Daniël vasten”? Wat zijn de richtlijnen? Waarom zou je op deze manier willen vasten? Is het veilig?

De kracht van bidden
Hoe kunnen mijn gebeden krachtiger en effectiever zijn? Bestaat er een geheime formule? Geeft God werkelijk antwoord? Leer wat de Bijbel erover zegt.

Een modelgebed
Wat heeft Jezus ons geleerd over bidden? Welke richtlijnen heeft Hij ons gegeven? Ontdek wat de Bijbel zegt

Familiegebed
Heb jij een verlangen om als gezin samen te bidden, maar heb je niet het zelfvertrouwen om dit ook daadwerkelijk te doen? Dit zal helpen!

Gebed
Wat is bidden en waarom is dit voor mij en mijn geestelijke reis belangrijk? Vind hier handig bronmateriaal.

Gebed om kalmte
Bestudeer het volledige gebed en leer hoe dit je leven kan beïnvloeden. Van waar komt de hulp?

Gebed om vrede
Wordt jouw leven geplaagd door zorgen? Verlang jij naar vrede in je hart door er voor te bidden? Kijk eens naar dit gebed.

Gebed om zonden te belijden
Ik ben een goed mens. Ik moord niet, bedrieg niemand en lieg niet. Welke zonden zou ik dan moeten belijden? Lees hier waarom het belijden van zonde zo belangrijk is.

Gebed van dankbaarheid
Gebed en dankbaarheid gaan hand in hand. Hoe kan ik me voorbereiden op een dag waarop ik God in mijn gebeden wil bedanken? Wat kan ik zeggen?

Gebed voor een mens op sterven
Wil jij graag bidden voor een naaste die op sterven ligt? Kijk eens naar dit gebed dat vrede en troost kan brengen.

Gebed voor het kerstdiner
Wanneer jij dit jaar je kerstfeest plant, vergeet dan niet de reden voor onze vreugde. Ontdek hoe wij de geboorte van Jezus kunnen vieren met een zegen voor je gezin.

Gebed voor studenten
Waarom bidden wij voor onze kinderen? Helpt het? Hoe kan ik voor hen bidden? Heeft u suggesties voor wat ik kan bidden?

Gebeden voor vrouwen
Heb jij moeite met bidden? Leer hoe je effectief kunt bidden, waar je voor kunt bidden en hoe je vol vertrouwen hardop kunt bidden.

Gedisciplineerd bidden
Hoort en verhoort God onze gebeden echt? Waarom bidden we, zelfs als we Zijn antwoord niet zien? Leer meer over de discipline van het bidden.

Gezamenlijk gebed
Wat is een gezamenlijk gebed, ook wel collectief gebed genoemd? Is een gezamenlijk gebed krachtiger dan een persoonlijk gebed? Ontdek het hier.

God vergeet jou niet
Ik dank U, mijn hemelse Vader, omdat U mijn offergaven niet vergeet. U hebt mij in overvloed gezegend.

Gods Woord bidden
Wat betekent het om Gods Woord te bidden? Hoe kan dat gedaan worden? Kan mijn gebedsleven op deze manier verbeterd worden?

Gods bedekking
De omstandigheden waar jij nu mee te maken hebt, zijn slechts druppels in de oceaan van Gods vermogens. Leer hoe God jou kan bedekken

Gods ontferming
Kom stilletjes. Kom even bij Me zitten. Laat Mij jou vandaag bemoedigen. Niet alles is verloren; niet alles is hopeloos.

Gods oproep tot intimiteit
Wat is intimiteit met God? Hoe kunnen we een dergelijke vertrouwelijkheid met God bereiken? Verlangen wij naar God... om dicht bij Hem te zijn?

Gods perspectief
Gedenk Mijn redding en de lessen die jij in de seizoenen van jouw leven hebt geleerd. Gooi de onnodige gedachten overboord.

Gods stem horen
Ontdek manieren waarop je hart kan worden voorbereid om te luisteren met behulp van de Bijbel, gebed, het onderricht van Jezus Christus en de Heilige Geest.

Gods steun
Teleurstelling is een listige, kleine vos. Hij sluipt binnen voor je het ook maar in de gaten hebt en wacht altijd geduldig op het moment waarop jij van God wordt afgeleid.

Gods tedere momenten
HEER, schenk meer in de poel van mijn leven, in de diepe plekken van mijn verlangen, zodat ik de fluisteringen van Uw hart kan horen. Toon mij ondoorgrondelijke dingen waar ik nog niets over weet.

Gods vaandel
Ik ben van U, en U bent van mij, en vandaag is mijn hart met liefde voor U gevuld. Help me om Uw liefdesverklaringen altijd in gedachten te houden.

Gods vruchtbare veld
Zoals de landbouwer met geduld op de regen wacht, zo moet jij ook op God wachten. Je hebt je vele jaren op de oogst voorbereid, maar dat was noodzakelijk.

Gods zoete nectar
Leer hoe je onophoudelijk kan drinken van de zoete nectar: ons samenzijn met God. Troost anderen, zoals ook jij getroost bent.

Het Onze Vader
Hoe zouden Christenen tot God de Vader moeten bidden? Hier vind je een korte studie gebaseerd op het model van Christus in het Evangelie van Matteüs.

Het gebed van Jabes
Breid je grondgebied uit en vergroot je invloed en verantwoordelijkheid. Probeer iets dat zó groot is dat het gegarandeerd zal mislukken... tenzij God jou Zijn helpende hand toesteekt!

Hoe te bidden om een opwekking?
Ontdek hoe je kunt bidden om een opwekking en de Geest van God kunt vragen om aan het werk te gaan in de harten van mannen en vrouwen in jouw land, waar dat ook mag zijn.

Lof aan God
Hoe kunnen wij Hem prijzen? Waarom is dit belangrijk voor mij? Ontdek waarom de Hemelse Vader onze aanbidding waardig is.

Manieren om te bidden
Leer over diverse manieren om te bidden en ontdek hoe jij deze kunt integreren in jouw dagelijkse gebedsleven en in jouw relatie met God.

Mediteren over Gods Woord
Wat is mediteren en waarom is dit belangrijk in het leven van elke gelovige? Vind hier inzichten uit de Bijbel over dit onderwerp.

Onverhoorde gebeden
Verhoort God daadwerkelijk onze gebeden? Ontdek of God naar onze gebeden luistert en hierdoor actie onderneemt.

Op God wachten
Ben jij het beu om op Gods perfecte timing te wachten? Wat is het doel van al dat wachten? Heeft God daar redenen voor?

Voorbede
Het Bijbelse model voor het bidden voor anderen. Een blik op de Schriftteksten en het voorbeeld van onze Hogepriester, Jezus Christus.

Waarom moeten we bidden?
Hoort God ons ook wel als we bidden? Hoe bidden we en waar bidden we om?

Wat is bidden?
Hoe kan een mens met God praten? Wat moeten we tegen Hem zeggen? Geeft God er wel wat om? Lees meer.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden