Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

De stem van God horen

QUESTION: De stem van God horen - Wat zegt de Bijbel?

ANSWER:

Wanneer bankbedienden getraind worden om vals geld te herkennen, krijgen zij écht geld in handen gestopt met de opdracht om zich daarmee vertrouwd te maken. Op die manier kunnen zij later valse bankbiljetten gemakkelijk herkennen. Hetzelfde geldt voor het horen van de stem van God. Hoe kunnen we zeker weten dat het Gods stem is wanneer we iets horen? Door ons vertrouwd te maken met wat Hij al heeft gezegd in Zijn Woord, de Bijbel, kunnen we Zijn stem herkennen. Als God vandaag de dag tot ons spreekt - hoorbaar of onhoorbaar - dan zal Hij dingen zeggen die in overeenstemming zijn met Zijn Woord.

Toen hij nog een klein jongetje was, hoorde de profeet Samuël de stem van God, maar hij herkende die pas toen hij werd geïnstrueerd door Eli, de priester (1 Samuel 3:1-10). Gideon zag een verschijning van God, maar hij twijfelde toch nog aan wat hij had gezien en gehoord. Hij vroeg zelfs om drie tekenen (Rechters 6, vooral Rechters 6:17-22, 36-40). Hoe kunnen wij weten of we de stem van God horen?

Op de eerste plaats hebben wij een groot voordeel ten opzichte van Samuël en Gideon. Wij hebben de voltooide Schrift van God om te lezen en te mediteren. In 2 Timoteüs 3:16-17 staat: “Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken.” Heb jij een vraag over een beslissing in jouw leven waarover je graag van God zou horen? Bestudeer de Bijbel en ontdek wat Hij erover te zeggen heeft. God zal ons nooit een richting opleiden die ingaat tegen wat Hij ons in Zijn Woord onderwijst of belooft.

Op de tweede plaats moeten we, als we Gods stem willen horen, weten hoe we Gods stem kunnen herkennen. Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en Ik ken ze, en ze volgen Mij” (Johannes 10:27). Deze waarheid wordt geïllustreerd in de manier waarop boeren met hun dieren omgaan. Een van mijn neven heeft een kleine boerderij. Wanneer we hem bezoeken, gaan we altijd even naar zijn kudde kijken. Mijn neef kan alle koeien bij zich roepen met een enkel woord. Maar op mijn stem reageren de koeien helemaal niet. Wat is het verschil? Mijn neef is voortdurend bij het vee. Hij brengt veel tijd met hen door. Hij voedt hen en zorgt voor hen. De koeien voelen zich bij hem op hun gemak en zij weten meteen wanneer er een vreemdeling aanwezig is. Als wij Gods stem willen herkennen, moeten we dagelijks veel tijd met Hem doorbrengen.

We moeten ervoor zorgen dat we dagelijks tijd besteden aan bidden en het lezen van onze Bijbels. Zo kunnen we God leren kennen en Zijn stem horen. Wanneer jij tijd uittrekt om dicht bij God en Zijn Woord te zijn, wordt het steeds eenvoudiger om Zijn stem te herkennen. God spreekt vooral tot ons via de Bijbel, maar we kunnen Gods stem soms ook horen in onze gewetens, in onze omstandigheden, of via andere mensen. Door alles wat we zien en horen in het licht van de Bijbel te plaatsen, kunnen we weten of we werkelijk de stem van God horen.

Leer meer over het horen van Gods stem!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden