Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods perspectief


Kijk uit waar je loopt

“Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei” (Psalm 1:3).

Mijn kind, jij bewaart de gedachten en de bedoelingen van Mijn hart. Ik maakte van jou een voertuig, naar Mijn eigen evenbeeld, met de bedoeling om Mijn eigen natuur te dragen. Ik heb jou geroepen als een boom die bij stromend water is geplant, klaar om in het juiste seizoen vruchten voort te brengen. Je bladeren zullen niet verdorren of vergaan, en alles wat je doet zal gedijen. Dit is jouw erfenis, wanneer je dag en nacht aan Mij denkt en geniet van Mijn Woord.

Ik heb je weliswaar Mijn boom genoemd, maar waarom loop je dan rond met het knapperend geluid van dode bladeren onder je voeten? Waarom luister je naar het geluid van de bladeren van worstelingen, resten van dode dingen, uit het verleden? Dat geluid is een onnodige afleiding. Ik heb je niet geroepen om onder de boom rond te lopen en je te concentreren op dingen die al lang vervlogen zijn (Filippenzen 3:13). De vijand wil jou ervan overtuigen dat jij je positie in Mij, jouw erfenis, moet opgeven. Hij vertelt je dat je takken kaal zijn en als hij je hiervan kan overtuigen, dan begint hij zijn laatste aanval: hij zal je willen wegsleuren naar een plek waar jij je onwaardig voelt.

Op die plek gaan je erfenis en je positie verloren. Neem daarom elke verkeerde gedachte gevangen (2 Korintiërs 10:5). Zorg dat ze geen weg kunnen vinden. Er zijn vele seizoenen in het leven; ze zijn allemaal belangrijk.

Mijn dierbare kind, de herfst is voorbij en de lente is aangebroken (Hooglied 2:10-12). De enige waarde die dode bladeren hebben, is de herinnering aan Mijn redding uit je verloren toestand en de lessen die je geleerd hebt. Gooi de rest overboord. De enige macht die zij hebben om je leven te overschaduwen is de macht die jij hen geeft. Als een boom van rechtschapenheid zet jij hen juist in jouw schaduw! Ik wil je brandpunt opnieuw scherpstellen, zodat jij je ogen in het juiste perspectief kunt oprichten. Ik zeg: "Kijk niet langer neer. Kijk niet meer terug; KIJK OMHOOG". Je bloeit nu met leven. Ik stuur Mijn wind om alle dode bladeren weg te blazen. Geef de vijand geen kans om je nieuwe bladeren te schudden en je aandacht van Mij af te wenden. Uiteindelijk wil hij namelijk dat je Mij niet vertrouwt.

De wind roert zich en wervelt rond je voeten; de bladeren worden weggeblazen. De vogels zingen liederen over de komende overvloed. De gedachten en bedoelingen van de vijand, leugens en dode bladeren, zijn er niet meer. Er is maar één ding achtergebleven: een mooie boom met knoppen van rechtschapenheid. De overgang van knoppen naar bloei is geen lang proces, maar wel een noodzakelijk proces, gevuld met leven en doelen. Ik wil dat jij goede vruchten draagt en die kunnen niet gevonden worden tussen de dode dingen. Concentreer je gedachten niet meer op de gedachten en de bedoelingen van de vijand, want jij bewaart de gedachten en de bedoelingen van Mijn hart.

Gebed
Ik erken vandaag dat ik de bedoelingen van Uw hart heb en zal bewaren. U hebt mij naar Uw gelijkenis geschapen en de natuur van wie U bent huist in mij. Dank U wel. U hebt mij de dingen getoond die mij afleiden. Ik weiger om ook maar iets op te geven aan de vijand van mijn ziel. Ik omarm U en de lessen die ik heb geleerd. U bent elke dag trouw en goed voor mij. Ik sla mijn ogen op en concentreer mij op U. Laat de Wind van Uw Geest door mijn leven blazen. Het gekletter van de vijand wordt zwakker en zwakker, terwijl ik Uw dierbare naam uitspreek: "Jezus". Uw Geest, Uw Woord en Uw Waarheid golven door mij heen en brengen mij de noodzakelijke voedingsstoffen voor dit seizoen in mijn leven. Ik ben een boom die diep in U is geplant. Help mij om de genade te waarderen, die voor mij beschikbaar is en die mij in de gedachten en de bedoelingen van Uw hart laat wandelen. Open de ogen van mijn hart voor Uw perspectief. Ik hou van U met een vurig hart. Mijn vruchten groeien in overvloed. U bent de grote liefde in mijn leven en het genot van mijn ziel. Houd mij voor altijd in Uw aanwezigheid. Amen.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Aan welke dingen uit het verleden heb jij zitten denken?
  • Hoe beroven deze dingen jou van hoop voor de toekomst?
  • Wat betekent een "Eikeboom der Gerechtigheid" (Jesaja 61:3) voor jou?
  • Bezin en schrijf de gedachten op die nu in je hart spelen.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden