Clicky

Силата на молитвата

Силата на молитвата

 - Свръхестествена
Вие сте тук: Молитвата >> Силата на молитвата

Силата на молитвата – колко силна е?
Силата на молитвата не трябва да се подценява. Яков 5:16-18 заявява: "... Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си." Бог най-категорично слуша молитвите, отговаря на молитвите и се движи в отговор на молитвите.

Исус учи: "... Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно." (Матея 17:20). 2 Коринтяни 10:4-5 ни казва: "Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа." Библията ни подтиква: "молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии" (Ефесяни 6:18).


Силата на молитвата – как да я получа?
Силата на молитвата не е в резултат на човека, който се моли. По-скоро, силата се намира в Бог, на когото се молим. 1 Йоан 5:14-15 ни казва: "И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша за каквото и да Му попросим знаем, че получаваме това, което сме просили от Него." Без значение лицето, което се моли, страстта зад молитва, или целта на молитвата – Бог отговаря на молитви, които са в съгласие с Неговата воля. Неговите отговори не винаги са да, но винаги са в наш интерес. Кога нашите желания са в съответствие с Неговата воля, ние ще започнем да разбираме във времето. Когато се молим страстно и целенасочено, по Божията воля, Бог отговаря мощно!

Ние не можем да имаме мощна молитва с помощта на "магически формули." Отговорът на нашите молитви не е въз основа на красноречието ни. Ние не трябва да използваме определени думи или фрази, за да накараме Бог да отговори на нашите молитви. Всъщност Исус изобличава тези, които се молят, използвайки повторения, "А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате."(Матей 6:7-8). Молитвата е общуване с Бога. Всичко, което трябва да направите, е да помолите Бог за Неговата помощ. Псалм 107:28-30 ни напомня: "Тогава викат към Господа в бедствието си; и Той ги извежда от утесненията им; превръща бурята в тишина, и вълните й утихват. Тогава те се веселят защото са утихнали; така Той ги завежда на желаното от тях пристанище." Има сила в молитвата!


Силата на молитвата – за какви неща трябва да се моля?
Божията помощ, чрез силата на молитвата, е достъпна за всички видове молби и въпроси. Филипяни 4:6-7 ни казва: "Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса." Ако имате нужда от пример за молитва, прочете Матей 6:9-13. Тези стихове са известни като "Отче наш". "Отче наш" не е молитва, която би трябвало да запаметим и просто да рецитираме на Бога. Това е само пример за това как да се молим и за нещата, които трябва да има в една молитва - поклонение, вяра в Бога, искания, изповядване, защита и др. Молете се за такива неща, но говорете на Бог, използвайки свои думи.

Словото на Бог е пълно с текстове, описващи силата на молитвата в различни ситуации. Силата на молитвата побеждава врагове (Псалом 6:9-10), побеждава смъртта (2 Царе 4:3-36), носи изцеление (Яков 5:14-15) и побеждава демони (Марк 9:29). Бог, чрез молитва, отваря очи, променя сърца, изцелява рани и дава мъдрост (Яков 1:5). Силата на молитвата никога не бива да се подценява, тъй като се основава на славата и мощта на безкрайно всемогъщия Бог на вселената! Данаил 4:35 заявява, "Всичките земни жители се считат като нищо; по волята Си Той действува между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му, или да Му каже: Що правиш Ти?"

Научете повече за молитвата!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Хваление

Молитва на смирение
Отче наш
Молитва на Бъдни вечер
Застъпническа молитва
Молитвата на Явис
Слава на Бог
Молитва за Деня на благодарността
Ежедневна молитва
Силата на молитвата
Additional Content To Explore...

Общуване
Ученичество
Служение
Евангелизъм
 
 
Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Защо християнството?
Да израснеш с Бог
Популярни теми
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Силата на молитвата to My Google!
Add Силата на молитвата to My Yahoo!
XML Feed: Силата на молитвата
Молитвата Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Всички права запазени.