Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Eenvoudige gebeden

QUESTION: Kun je mij enkele voorbeelden van eenvoudige gebeden geven?

ANSWER:

Eenvoudige gebeden zijn in allerlei verschillende vormen mogelijk. Sommige mensen hebben de misvatting dat een gebed heel eloquent moet zijn en heel helder uitgesproken moet worden om effectief te kunnen zijn. Maar dat is niet zo! God hoort de eenvoudige gebedjes van kleine kinderen en de welsprekende gebeden van ouderen.

Hier volgen enkele voorbeelden van eenvoudige gebeden. Het belangrijkste gebed voor een niet-Christen is: “Jezus, ik ben een zondaar. Ik weet dat U naar de aarde bent gekomen, aan het kruis bent gestorven, bent begraven, en weer uit de dood bent opgestaan, zodat ik het eeuwige leven met U in de hemel kan hebben. Ik aanvaard U als mijn Heer en Redder. Vergeeft U mij alstublieft mijn zonden. Amen.”

Een eenvoudig gebed voor je naasten is: “Vader God, iemand van wie ik heel veel hou gaat gebukt onder leed. Bezoek hem [haar] alstublieft. Raak hem en maak hem weer heel. In Jezus’ naam, amen.”

Een eenvoudig gebed om dankbaarheid uit te drukken zou het volgende kunnen zijn: “God, dank U voor de zegeningen in mijn leven. Ik weet dat alle goede dingen van U komen. Ik hou van U, God. Amen.”

“Vader, ik kom naar U toe en vraag dat U mij geneest van de pijn die ik heb. Ik vraag of U méér kunt doen dan de artsen. Ik vraag U dit in de machtige naam van Jezus, amen.”

Jouw eenvoudige gebeden kunnen net zo zijn als de bovenstaande gebeden. Je kunt de hele dag wanneer je maar wil met God praten. Je kunt met Hem praten wanneer je onder de douche staat, op bed ligt, knielt, of op de vloer ligt. Het maakt Hem niet uit hoe je met Hem praat, maar wel dat je met Hem praat.

Onze relatie met God is tweerichtingsverkeer. Wij bidden en Hij luistert. Hij antwoordt en wij luisteren. Naar Zijn stem luisteren vraagt van ons dat wij stil zijn, ook al zijn onze woorden maar eenvoudige gebeden. Soms moeten we even een stapje terugnemen van de drukte van deze wereld en een stille plek vinden waar we met Hem kunnen praten. Blijf praten, want Hij luistert.

Leer meer over dagelijks bidden!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden