Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

God vergeet jou niet


Ik, de HEER, vergeet jou niet

Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan. Moge hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden. Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen (Psalm 20:1-5).

Er zijn al veel fasen en seizoenen in je leven voorbijgegaan. Veel dromen en doelen waar je op hoopte zijn gekomen en weer vervlogen. Sommige zijn waargemaakt, terwijl andere aan de kant zijn gezet uit respect voor de hoop en dromen van iemand anders. De vijand van je ziel probeerde om een groot aantal van deze dingen te vernietigen nog voordat je ze had bereikt. Maar toch overkwam je dit. Er waren tijden waarin je een zware strijd moest leveren om te overwinnen; tijden waarin je tot aan het vruchtbare einde standvastig volhield.

Maar er worden net zoveel gevechten gestreden in de geestelijke wereld waar jij je niet van bewust bent. In deze strijd vocht Ik eenvoudig met mensen die jou tegenwerkten, vanwege jouw recht op je erfenis, een recht dat aan Mijn kinderen werd gegeven (Psalm 35:1-3). Al die keren dat jij je hoop en je dromen opgaf voor die van een ander, vocht Ik met de vijand voor jouw goed.

Ik ben er, wanneer jij een dag vol problemen hebt. Ik neem die dag en maak er een zegen van (Romeinen 8:28). Ik ben tenslotte de Schepper; daarom schep Ik. Mijn scheppende krachten hielden op de zevende dag niet op te bestaan. Zij namen slechts gewoon een pauze om waar te nemen, om te bezinnen, om te rusten en om te zeggen: "Het is goed".

Ook op dit moment neem Ik alles waar, maar Ik rust niet. Ik bezin Me op al je brandoffers, al de dingen die jij hebt opgeofferd. Brandoffers kunnen bestaan uit de momenten waarop jij je eigen verlangens opgeeft voor die van een ander en zo een plezierige geur voortbrengt die Ik niet kan negeren. Het prettige aroma dat uit jouw offer afkomstig is, heeft Mijn neus als een parfum gevuld en Mijn hart gevuld met een overweldigende liefde die moet worden uitgegoten. Vanuit Mijn herinnering aan jouw offer overspoel Ik je leven vandaag met een verfrissing en bouw Ik een hoge, verheven, sterke brug waar jij overheen kunt lopen. Ik verdedig je en Ik verhef je.

Je moet begrijpen dat Ik de dingen niet vergeet die jij voor anderen hebt gedaan, dingen die je zelf al lang bent vergeten. Al deze dingen hebben zich voor jou opgehoopt en het is tijd voor de oogst. Je rekening is vol, de beloning is weelderig.

Daarom zeg Ik: Sta op, kind van Zion, want Ik ben je niet vergeten en het verheugt Mij enorm om de verlangens van je hart te vervullen en alle plannen die Ik voor jou had te voltooien (Psalm 20:1-9). Ik ben de Schepper; met Mij is niets onmogelijk (Lucas 1:37). Moge de Heer jou in je moeilijke tijd antwoord geven en al je offergaven en brandoffers gedenken; Ik zeg "ja".

Gebed
Ik dank U, mijn hemelse Vader, omdat U mijn offergaven niet bent vergeten. Ondanks de ondankbaarheid van mensen heb ik niet opgegeven en U hebt mij in overvloed gezegend. Ik ontvang de vloedgolf van Uw goedheid en genade over mijn leven, mijn dromen en al mijn plannen. Elk verlangen dat ik heb om U te dienen was in het begin van Uzelf afkomstig. Mijn hart ontspant zich in de aanwezigheid van Uw bezinnende blik en neemt Uw aanwezigheid in zich op. U bent mijn bron, mijn begin en mijn einde. Al mijn dromen en mijn hoop bevinden zich in U. Ik blijf mijn leven afleggen voor dat van anderen, zoals U Uw eigen leven voor mij heeft opgegeven. Ik hou van U en dank U met heel mijn hart. Amen.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Hoe voel jij je wanneer je nadenkt over al die keren dat God voor jou tot actie overging?
  • Ben jij je bewust van specifieke momenten waarop dit gebeurde? Wat wil je tegen Hem zeggen over Zijn zachtmoedige aandacht voor jou?
  • Op welke gebieden in jouw leven zou jij willen oogsten wat je gezaaid hebt?
  • Op welke gebieden in jouw leven kun jij je opofferende liefde verbeteren?
  • Terwijl Zijn ogen en Zijn blik op dit moment op jou rusten, kun jij je bezinnen op alles wat Hij voor jou gedaan heeft, zelfs het afleggen van Zijn eigen leven. Schrijf je gedachten hierover op.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden