Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods ontferming


Kom, Mijn ontferming raakt nooit uitgeput

“Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht” (Klaagliederen 3:22-25).

In overweldigende tragedies en onder aanhoudende moeilijke omstandigheden voelde Jeremia zich alsof zijn gebeden werden geblokkeerd, opgesloten in uitgehouwen steen. Hij was tot het diepste punt van zijn ziel gekrenkt, gevuld met bitterheid, gebroken, in het stof gewenteld en door zijn volk belachelijk gemaakt. Toen zijn kracht en hoop een breekpunt hadden bereikt, schreeuwde hij het uit. Toen dacht hij aan Mij. Hij herinnerde zich Mijn ontferming. Hij herinnerde zich dat Mijn genade niet faalt. Hij riep deze dingen in gedachten en erkende Mijn grote trouw. Hij wist dat Ik bij hem zou blijven, wanneer anderen hem in de steek zouden laten. Hij maakte zich in alle nederigheid afhankelijk van Mijn goedheid en wachtte op de verlossing. Hij wist dat Ik die zeker zou brengen. Hij kwam met een berouwvol hart naar Mij toe. Je moet weten dat ik trouw ben als jij trouw bent én als jij ontrouw bent (2 Timoteüs 2:13).

Hoop daarom op Mij en wacht in je omstandigheden op Mijn redding. Ben als Jeremia en vergeet niet dat de genade van je Vader nooit uitgeput raakt (2 Johannes 1:3, Klaagliederen 3:22-25). Mijn leven werd zelfs voor jouw opgegeven. Mijn ontferming over jou is eindeloos, Mijn liefste. Door volledig te vertrouwen op het karakter en de genade van Mijn Vader kon Ik met een onophoudelijke, standvastige hoop het volledige gewicht van de zonde dragen voor de hoop die voor Mij zat: jij (Hebreeën 12:2).

Kom stilletjes. Kom even bij Me zitten. Laat Mij jou vandaag bemoedigen. Niet alles is verloren; niet alles is hopeloos. Beken in nederigheid al je mislukkingen aan Mij (1 Johannes 1:9). Ik weet al wat je denkt en hoe jij je voelt. Niets dat je zal zeggen kan Mij verrassen. Ik ben hier om je last te verlichten; verruil je zware juk voor het Mijne (Matteüs 11:30).

O, hoeveel ik van je hou, Mijn liefste. Ik ben jouw bestemming en jouw trouw. Goedheid is Mijn aard, Mijn karakter. Ik ben onveranderlijk. Zelfs als Ik zou willen veranderen, dan zou ik dat niet kunnen (Hebreeën 13:8). Je kunt hier in jouw leven een grenzeloos vertrouwen in hebben. Ik ben jouw aandeel. Wacht daarom op Mij en plaats je hoop op Mij. Wacht aan Mijn voeten; stort je berouwvolle hart uit aan Mijn genadige hart tot je de volgende woorden kunt horen: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER” (Jesaja 60:1).

Gebed
Heer, ik ontvang Uw grote genade, terwijl ik op Uw trouw en Uw goedheid vertrouw. U bent het plezier van mijn ziel in het land van de levenden. Ik geef op deze dag al mijn omstandigheden aan Uw bekwame handen over. Ik beken mijn neiging om overweldigd te worden door mijn omstandigheden. Zo kunnen ze mijn vreugde en hoop stelen. Jezus, U bent mijn Hoop, mijn Sterke Toren, mijn Verlosser op wie ik vertrouw. Dank U voor het opgeven van Uw leven, zodat ik kan leven en een overvloedig leven kan hebben in plaats van een hopeloos leven. Ik geef mijzelf over aan Uw bemoediging.

Laat mij in het diepst van mijn wezen weten dat U bij me blijft, ook al verdwijnen al die andere dingen waar ik ooit op heb vertrouwd. U blijft trouwer aan mij dan een broer. U bent een altijd aanwezige helper in tijden van nood. Ik beantwoord Uw liefde door op U te vertrouwen. Mijn hoop is in U, Heer, mijn Eeuwige Rots. Ik hou van U. Ik wacht op Uw wijsheid, leiding, hoop en blijvende liefde. Ik hou van U. Amen.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Welke omstandigheden lijken in jouw leven overweldigend?
  • Toen Jeremia in de problemen zat, bezon hij zich op Gods genade in het verleden. Denk eens terug aan de ontferming van God in jouw vroegere omstandigheden en schrijf deze op. Deze zijn jouw bron van vertrouwen. Put uit deze bron en wees bemoedigd.
  • Beken alle twijfel en ongeloof.
  • Nu je dat beleden hebt, neem de last die je draagt en ruil deze in voor Zijn rust. Vertrouw op Hem! Hij is trouw.
  • Zoals altijd: schrijf de dingen die Hij tot jouw spreekt in je dagboek.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden