Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods oproep tot intimiteit


Intimiteit met God

Intimiteit met God... wat is dat en hoe kunnen we een dat bereiken? Er zijn vele methoden en soms lijkt een vertrouwelijkheid met God moeilijk te bereiken. Ik voelde mij geroepen om dit onderwerp eens vanuit een andere hoek te benaderen; ik besloot met jullie te delen wat ik uit eigen ervaring heb geleerd.

God heeft ieder van ons geschapen met een verlangen naar intimiteit: intimiteit met Hem. We moeten daarom op de een of andere manier zien te begrijpen wat Hij van ons vraagt en wat Hij ons aanbiedt. We moeten ons realiseren dat wij werden geschapen om in gemeenschap met onze Schepper te leven. We hebben Hem nodig en Hij verlangt naar ons.

“God verlangt naar ons?” Jazeker! Hij wil ons bij Zich hebben. Hij verlangt naar ons. Hij heeft ons in Zijn enige Zoon het beste gegeven wat hij had, om voor Zich terug te winnen wat Adam in de hof van Eden had laten varen.

Intimiteit heeft altijd betrekking op meer dan één persoon. Zoals een oud Engels gezegde ons vertelt: "Er zijn er twee nodig om de tango te kunnen dansen". God heeft veel moeite gedaan om met de mensheid te kunnen dansen. Van de tijd waarin Hij met Adam in Eden wandelde tot de dag van vandaag is Zijn verlangen niet afgenomen of veranderd.

Nadat Adam en Eva hadden gezondigd was Zijn verlangen zo vurig, dat Hij aan het werk is gegaan om de mensheid terug te leiden naar een toestand waarin zij een intieme communie met Hem konden hebben. Hij heeft ons het kostbaarste Geschenk gegeven, zodat Hij met ons in de hof van onze levens zou kunnen wandelen (Johannes 3:16). Vanuit het midden van de hof riep de Heer Adam toe. Tegenwoordig roept Hij onze namen; Hij wil Zijn hart met ons delen. Hij wenst dat wij onze harten voor Hem openen.

Nu we Gods verlangen voor intimiteit beter begrijpen, laten we nu eens kijken wat dat dan precies inhoudt. Wat betekent dit? Is het moeilijk te bereiken? Ik vertel je nu dat het geen zware klus is. Het enige dat we nodig hebben, is ons onophoudelijke streven naar een bestendige en groeiende relatie met God.

De grootste hindernis op weg naar een hechte gemeenschap met God is ons begrip van wie Hij is. Als wij ons begrip van Gods karakter baseren op goddeloze daden of houdingen van anderen, dan zal ons begrip van Zijn aard vertekend zijn. Vaak zijn er omstandigheden in onze levens die ons ervan weerhouden om dichter tot elkaar te komen. Toch zegt David in Psalm 27:10: “Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan”. Met andere woorden: het maakt niet uit wie ons verlaat, verraadt of pijn doet, de Heer staat klaar en is bereid en in staat om ons te omarmen.

God verkondigt door de hele Bijbel heen dat Hij onze "machtige toren" is, ons toevluchtsoord, onze schuilplaats... om er maar een paar te noemen. Hij is onze zekerheid, ook al hebben we vaak de neiging om onze zekerheid te zoeken in onze status, onze materiële bezittingen en zelfs onze vrienden en familieleden. Op de een of andere manier denken we dat wij onze zekerheid zullen verliezen, als we intiem met God zullen worden. Maar eigenlijk is het tegenovergestelde het geval. Wanneer we God ontmoeten, dringt Hij tot in alle hoeken van onze levens door. Zo versterkt Hij ieder van ons met Zijn aanwezigheid en Zijn transformerende kracht; Hij plaatst ons op een veilige plek in Hem.

Nou, hoe doen we dit dan? We stappen naar God toe en houden ons aan Hem vast. met de wetenschap dat we doen waarvoor we geschapen werden. Hij zal ons dan niet afwijzen (Lucas 11:9). God vertelt ons dat Hij nooit partijdig zal zijn (Job 34:19). Hij heeft gegeven wat nodig was, zodat iedereen in overvloed in Zijn aanwezigheid zou kunnen leven.

Je kunt iemand niet goed kennen, als je geen tijd met hem of haar doorbrengt. Intimiteit ontwikkelt zich als gevolg van een nauw contact met een ander over een langere tijdsperiode. Er wordt vertrouwen opgebouwd. Het zelfvertrouwen groeit en harten veranderen. Deze harten worden dierbaar voor elkaar. Heb je er ooit over nagedacht dat Hij al op jou staat te wachten? Wat een geweldige gedachte: De Schepper - van alles wat er is of wat er ooit zal zijn - staat erop te wachten om met jou en mij te praten.

Maar je zegt: "Je kent mijn tijdschema niet". O, jawel hoor. Ik ben net als jij. Maar het leven bestaat een aaneenschakeling van vele kleine momenten. Je moet beginnen met die kleine momenten. Je kunt beginnen met gewoon te zeggen: "Ik hou van U, Jezus".

Wat zou er gebeuren als jij door je dag heen stilletjes steeds zou zeggen: "Jezus houdt van me" en dit een week lang zou doen? Je hart zou veranderen. De eerste stap naar intimiteit is gezet: spreken, delen.

Je kunt Schriftteksten lezen of Hem vertellen: "Ik hou van U". Deze momenten zullen uitgroeien en voor je het weet zal je hele leven gevuld worden met gedachten aan jouw Heer.

Dit bedoel ik wanneer ik zeg dat we eenvoudig moeten zijn: als je op een bepaald gebied in je leven worstelt en Gods gedachten over deze zaak wil weten, zoek dan een Schrifttekst die bij deze behoefte past en doe dan hiermee hetzelfde. Kijk, God wil niet alleen naar een gemeenschap met ons; Hij wil jou ook door je dag heen overspoelen. Je verlangens zullen veranderen en je zult ontdekken dat jij voortdurend bij Hem bent; door eerst naar Hem toe te gaan, naar Hem te verlangen en Hem op een zodanige manier nodig te hebben dat de kleine momenten niet meer genoeg zijn.

Wanneer je naar meer tijd en meer diepgang met Hem verlangt, probeer je dan te ontspannen met instrumentale muziek. Je kunt dit zelfs doen als je in de auto zit of aan het werk bent. Intimiteit hoeft niet altijd verbaal te zijn. Een diepe relatie met God kan opgebouwd worden door stilletjes naast Hem te zitten en je te bezinnen op Zijn goedheid en liefde.

Als een dergelijke meditatie voor jou niet voldoende is, spreek dan tot Hem op een gewone gesprekstoon. Jezus bewandelde immers de aarde en werkte op dezelfde manier aan relaties zoals wij dat tegenwoordig doen. Als jij tijd uittrekt voor het Woord, dan zal Hij deze gedachten naar jouw hart "terugspreken" en je zo meer richting en bemoediging geven. Hoe meer je leest en weet, hoe meer er is dat je kunt horen in je tijd met Hem.

“Horen?” zeg je. Jazeker, dit is het tweede onderdeel van intimiteit: luisteren en horen, wanneer Hij tot je hart spreekt: "Ik hou van jou, ongeacht wat er gebeurt". Het is een goed idee om een kladblok of notitieboek bij de hand te hebben, waarin je de woorden en gedachten die Hij je geeft kunt opschrijven. Deze herinneringen zullen handig blijken te zijn in "droge" tijden. Hij vertelt ons dat we Zijn Woord moeten gedenken. Dat slaat ook op de dingen die Hij tot onze harten spreekt.

Vergeet niet dat Hij ernaar verlangt om elke gedachte, verlangen en droom te horen. In de Bijbel vertelde David God dat hij boos was. Wist God dat David boos was? Natuurlijk. Toch wilde Hij dat David het Hem zou vertellen. Dit stelde David in staat om Gods hart te horen en om zijn woede op iemand los te laten die dit zou begrijpen, zonder iemand anders pijn te doen. Hij koos ervoor om de trouw van God in zijn leven te gedenken en ernaar te handelen.

Er is niets dat je niet tot God kunt zeggen. Er is niets in je hart of in je gedachten, waarvan Hij zou willen dat je dat voor jezelf houdt. Hij wil niet dat jij jezelf belast met een juk dat Hij graag voor je wil dragen (Matteüs 11:28-29). Denk hier eens over na: er is niets dat God kan verrassen. Hij is zich bewust van elk aspect van onze levens (Hebreeën 4:13). En toch houdt Hij van ons en verlangt Hij naar ons met een eeuwigdurende liefde.

Neem een duik in je geloof en stort je hart uit aan de Geliefde van je ziel. Ben gereed om te luisteren en dan zal Hij spreken. Het zaadje van de vertrouwelijkheid zal dan overvloedig uitgroeien.


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.



WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen





Hoe kan ik God kennen?




Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden