Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gods vaandel


Onder het vaandel van Zijn liefde

“Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde” (Hooglied 2:4).

Kind, Mijn vaandel dat boven jou wappert is liefde. Vaandels zijn verkondigingen, dappere verklaringen van feiten die boven mensen, plaatsen en dingen worden uitgestald. Zij zijn Mijn onbetwistbare verkondigingen die iedereen zou moeten kunnen zien. Er bestaat een zekerheid onder Mijn onwrikbare vaandel, want ik ben onveranderlijk (Hebreeën 13:8). Ik verkondig deze over jou, zodat de hele wereld het kan zien. De wetenschap dat jij geliefd bent zal onweerstaanbaar zijn voor mensen die zich niet geliefd voelen. Ik zal een tweeledig doel bereiken: van jou houden en anderen tot mij trekken. Het is Mijn verkondiging aan alle machten van deze wereld. Ik hijs dit permanente, onwrikbare vaandel boven jou en je leven uit en verkondig zo Mijn liefde voor jou. Hoewel dit vaandel onwrikbaar is, verankerd in het bloed van Mijn Zoon, reageert het met een vloeiende beweging op de Wind van de Geest, die gezonden is om over jouw hart en je leven te blazen. Het vaandel van Mijn liefde reageert als in een dans en schept zo een uniek muziekstuk waarmee jouw leven gedirigeerd kan worden.

Zelfs nu, op dit moment, stuur Ik bewegende golven over je heen. Ik laat zo een fris, blijmoedig bewustzijn van Mijn liefde voor jou vrijkomen. Ik ben van jou, en jij bent van Mij, en Mijn vaandel over jou is liefde. Ik wil de snaren van je hart strelen en een prachtige melodie scheppen: het lied der liederen.

Sta op, Mijn geliefde, en beweeg je vrijelijk in de bries van Mijn aanwezigheid (Handelingen 17:28). Ik zal je nooit laten gaan, noch zal ik het vaandel van Mijn liefde ooit verwijderen. Rust, heb lief, aanbid, zing, dans, rouw, ben vrolijk en bid. Doe dit alles op deze zekere plek van geborgenheid en weet dat ik altijd met een liefdesverklaring zal antwoorden. De Wind van Mijn Geest beweegt zich voort, waait en fluistert vele liefdesliedjes op deze plek. Jij bent Mijn geliefde, en Mijn verlangen gaat naar jou uit.

Gebed
Ik ben van U, en U bent van mij, en vandaag is mijn hart met liefde voor U gevuld. Help me om Uw liefdesverklaringen altijd in gedachten te houden. Vergeef me alstublieft, want ik weet niet altijd hoe ik op deze plek van zekerheid kan rusten. Help mij te onthouden dat alles wat ik doe gebeurt onder de gunsten van Uw onveranderlijke, nimmer falende liefde. Ik geef mijn hart over aan de tedere liefdesliederen die U in mij schept. Ik hijs het vaandel van onze relatie, verankerd in Jezus en zichtbaar voor allen. Ik zal Uw liefde aan anderen verkondigen, zoals deze aan mij werd verkondigd. Mijn volledige verlangen gaat naar U uit. Mijn diepste hunkering is om lief te hebben zoals U mij liefhebt. Verander mij op deze veilige plek. Ik hou van U, Vader, en ik rust vandaag in Uw liefde. Amen.

Bezin en schrijf in je dagboek

  • Welke verkondigingen hoor jij Hem uitspreken over jouw hart en jouw leven?
  • Wat betekent voor jou de wetenschap dat jouw leven georkestreerd is als een lied?
  • Wat betekent nimmer falende liefde voor jou?


Leer meer!

Door Brenda Craig, uit: Journals of the Heart.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden