Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Hoe kan ik beginnen met vasten?

QUESTION: Hoe kan ik beginnen met vasten?

ANSWER:

Hoe je kunt beginnen met vasten is een veel gestelde vraag. Begin met het voorbereiden van je lichaam, je ziel en je geest. Het is belangrijk dat je duidelijk definieert wat het doel is van je vasten en wat je hoopt ermee te bereiken. Misschien bid je wel over een specifieke levensbeslissing, of wil je God vragen om je te zegenen of een opwekking in je leven te beginnen. De beste manier om je doel te ontwikkelen is door te bestuderen waarom mensen in Bijbelse tijden vastten.

Bid vervolgens tot de Heer. Vraag Hem om jou een openbaring te geven van de motieven van je hart, enige onbeleden zonden en de aspecten van jouw leven waarin Hij graag verandering wil zien. In Jesaja 29:13 zegt God: “Dit volk eert Mij alleen maar met hun woorden, met hun mond. Maar hun hart is ver bij Mij vandaan. Ze dienen Mij op een manier die ze zelf hebben bedacht.” En Jesaja 59:2 gebiedt ons om met een zuiver hart bij God te komen: “Maar jullie ongehoorzaamheid staat tussen jullie en God in. Omdat jullie niet naar Hem luisteren, luistert Hij niet naar jullie. Nee, Hij verbergt Zich voor jullie.”

Om je geest voor te bereiden op je vasten, kun je tot God naderen met gebeden en met aanbidding. Laat God Zichzelf aan jou openbaren en aan jou duidelijk maken waarom Hij jou door deze vastentijd leidt. Intimiteit met Jezus is de sleutel tot elke geestelijke voorbereiding. In Johannes 15:7 staat: “Maar als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen.”

Tenslotte kun je je lichaam voorbereiden op je vasten met pragmatische overwegingen en planning. Enkele dagen voordat je begint met vasten kun je je lichaam voorbereiden door je voedselinname te beperken, door rauw fruit en groenten te eten en door voedsel met hoge suiker- en vetgehaltes uit de weg te gaan. Besluit ook hoe lang je wil vasten, welk soort vasten je zult doen en hoe je je activiteiten zult aanpassen om je ervan te vergewissen dat je zult volhouden.

Vergeet niet dat vasten volledig draait om een focus op Jezus, niet op het vermijden van eten.

Leer meer over bidden en vasten!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden