Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebeden voor vrouwen


Gebeden voor vrouwen – Geen woorden kunnen vinden
De meeste vrouwen hebben geen moeite met communicatie. Studies geven aan dat vrouwen twee keer zo veel woorden gebruiken als mannen. Waarom hebben vrouwen dan soms moeite om hardop te bidden, vooral in het bijzijn van anderen? Veel vrouwen lijken sprakeloos te worden wanneer ze met God willen praten.

Hoewel er zeker een bereidheid is om te bidden, kiezen sommige vrouwen ervoor om zich stil te houden zodat de "welsprekender" individuen om hen heen God kunnen aanspreken. Maar God waardeert de ene mens nooit meer dan de andere (of het ene gebed meer dan het andere). We hebben richtlijnen ontvangen die garanderen dat het gebed van iedere vrouw voor God van onschatbare waarde is.

  • Druk je liefde en waardering voor Gods macht uit (Psalm 18:1–6). Begin met het danken van God voor dingen die mensen onmogelijk kunnen bieden (schepping, vrede, genade, de Heilige Geest, verlossing).

  • Maak van je "gesprek" een vreugdevolle houding ten opzichte van anderen (1 Johannes 4:7–8). Een zelfgenoegzame houding roept het gebed een onmiddellijke halt toe! Roddels blijven roddels, zelfs wanneer je de "sappige details" met anderen deelt en het een gebed noemt. Bid met een barmhartig hart en zie hoe God vreugde in jouw woorden zal ademen.

  • Vertrouw erop dat God elk waardevol woord van jou hoort en Zijn vrede om jou heen zal wikkelen (Jesaja 26:3–4). Elk gebed komt tot leven wanneer we het vol vertrouwen en zonder zorgen uitspreken; met een vrede die elk menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat.


Gebeden voor vrouwen – Het gaat niet om jou
Wanneer we het belang van onze houding begrijpen, dan kunnen we ons vervolgens concentreren op de prioriteiten van onze gebeden. God heeft vrouwen zo ontworpen, dat zij een overvloed aan emoties hebben. Zij kunnen die emoties gebruiken om zich met andere mensen te verbinden. Hoewel mannen vaak systematische probleemoplossers zijn, zijn vrouwen relationele verzorgers. Het gebed van een vrouw concentreert zich vaak op de verhouding tussen een bepaalde situatie en haarzelf. Alle emoties (en fluctuerende hormonen) leggen de nadruk of haar behoefte om relaties aan te gaan of in stand te houden. Door het "primaire doel" van een gebed te veranderen zijn vrouwen in staat om een grotere effectiviteit in hun gebed aan te boren.

  • Bidden vereist dat we niet alleen geduld hebben, maar ook onze rechten opgeven (Hebreeën 10:35–36). Vrouwen kunnen gemakkelijk ongeduldig raken: met familieproblemen, met verbroken vriendschappen... zelfs met God. “Weet God dan niet hoe zeer ik van streek ben? Ik heb de kalmte niet om met al deze dingen om te gaan." Geef je tijdschema aan Hem over en vertrouw Hem in gebed jouw (gebrek aan) geduld toe.

  • Bid specifiek voor de persoon die jou vandaag het meest heeft geïrriteerd. Wanneer we onverdiende vriendelijkheid naar een ander uitstralen, dan zal dat twee levens veranderen, dus niet alleen jouw eigen leven. Ik kan je garanderen dat je vriendelijke woorden en gedachten jou uiteindelijk zullen bevrijden van alle “Had ik maar niet...” schuldgevoelens (Efeziërs 4:31-32).

Mannen kunnen de goede doeleinden die God voor hen gepland heeft niet volbrengen zonder de invloed van vrouwen (1 Korintiërs 11:11). Mannen hebben continu te maken met verleidingen en het kwaad in de wereld. Bid voor je man voordat zijn slechte gedrag plaatsvindt in plaats van achteraf. Zo kun je voor hem streven naar bescherming en wijsheid van bovenaf. De tong van een vrouw is maar acht centimeter lang, maar het kan een volwassen man vernietigen of hem aansterken (Jakobus 3:5–6).


Gebeden voor vrouwen – Gestructureerd of niet
Vrouwen gebruiken hun tijd door te "multi-tasken", dat wil zeggen door meerdere dingen tegelijkertijd te doen. En toch kunnen we de tijd maar niet vinden om te bidden. We weten dat God genadig is en daarom hopen we steeds dat Hij ons "nog een dagje" uitstel zal geven. Maar uiteindelijk realiseren we ons dat onze levens al snel uiteen rafelen (ziekte, financiën, afzondering) als we niet de tijd nemen om regelmatig met God te praten. Hoe moeten we dan bidden?

  • Bid trouwhartig en streef naar de hulp van de Heilige Geest (Efeziërs 6:18; Romeinen 8:26). Een paar woorden uit het hart spreken boekdelen. God is trouw als wij er dagelijks op vertrouwen dat Hij ons van antwoorden zal voorzien.

  • Kies een rustige plek, waar je niet wordt afgeleid (Matteüs 11:28–29). Door middel van deze tedere momenten, waarop we met Hem communiceren, ervaren we de zachtmoedigheid van een Vader-dochter relatie.

  • Ga ervan uit dat er afleidingen zullen zijn, maar beoefen zelfbeheersing en blijf standvastig in je gebed (1 Petrus 1:13; 5:7–8). Wanneer we de wil hebben om te bidden... dan zal Gods wil worden uitgevoerd!
Als we deze richtlijnen volgen, dan zullen onze gebeden altijd vruchten afwerpen (Galaten 5:22–23).


Leer hoe je voor anderen kunt bidden!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden