Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed om kalmte


Gebed om kalmte - Hoe gaat dat?
Het gebed om kalmte gaat als volgt:

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten,
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede,
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn,
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en om met Hem overgelukkig te zijn:
voor altijd in het volgende leven. Amen.


Gebed om kalmte - Wat betekent het?
Dit prachtige gebed werd oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door Reinhold Niebuhr, met de titel "Serenity Prayer" ("Gebed om kalmte"). De woorden hebben een bijzondere betekenis voor mensen die vaak "op zoek zijn naar vredigheid" in woelige, wanhopige of onzekere tijden in hun levens. Dit gebed is door de jaren heen nauw verbonden geraakt met de zogenaamde 12-stappen programma's, omdat het kracht en kalmte biedt op de zoektocht naar een stabieler leven.

Eerst erkennen we, door deze woorden te uiten, dat we Gods bestaan erkennen en dat we herkennen dat Hij werkelijk de enige is die ons een innerlijke vrede kan brengen, zelfs als we ons in chaotische omstandigheden bevinden. Zijn wonderbaarlijke aanwezigheid in onze levens brengt ons een kalmte die nergens anders gevonden kan worden. Er is een Bijbelvers dat zegt dat de vrede van God zich buiten elk menselijk voorstellingsvermogen bevindt. “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren” (Filippenzen 4:7). Totdat we de vrede van God toestaan om ons verstand, ons hart en onze ziel binnen te treden, zullen we nooit die ultieme kalmte ervaren, die de zwaarste omstandigheden in het leven kan weerstaan.

Het gebed gaat verder met het behandelen van acceptatie, moed en wijsheid. Het komt er allemaal op neer dat we God om deze dingen vragen en dat we Hem vervolgens toestaan om ze te geven. Met andere woorden, het gaat om een overgave aan Hem. Het tweede gedeelte herinnert ons eraan dat we erop moeten vertrouwen dat God alles tot een goed einde zal brengen en dat we herkennen dat we normaal gesproken de moeilijkheden in deze zondige wereld of de daden van anderen niet echt zelf in de hand hebben. Vertrouw op Hem, leef één dag tegelijkertijd en geniet van elk moment.


Gebed om kalmte - Hoe breng ik dat in de praktijk?
Doorzettingsvermogen en successen ontstaan niet in goede tijden. Zij ontstaan tijdens beproevingen. 1 Petrus 4:12 zegt: “...wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks”. De Bijbel vertelt ons dat we door moeilijke tijden zullen gaan en dat juist deze ervaringen ons sterker zullen maken. Op onze zwakker momenten leren we op Gods kracht te vertrouwen en het behaagt Hem ten zeerste wanneer we dat doen. We verlangen er allemaal naar om nodig en gewild te zijn; God wil dit ook van ons. Hij wil dat we ons tot Hem wenden en Hem vertrouwen.

Put hier moed uit: Jezus Christus is trouw. We kunnen in Hem rusten en altijd op Hem vertrouwen wat betreft het eindresultaat. We begrijpen niet altijd "waarom" bepaalde dingen gebeuren en dat hoeven we ook niet altijd. Jeremia 29:11 zegt: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” En in Hebreeën 13:5 vertelt God ons dat Hij ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten. Nooit is een erg lange tijd... Hij is er altijd voor ons als we Hem opzoeken.

Jezus zei: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’” (Matteüs 11:28-30).

In deze Schriftteksten zien we het belang van de laatste zin in het gebed om kalmte. Als we ons aan Hem overgeven, dan kunnen we met Hem overgelukkig zijn in dit leven en voor altijd in het volgende leven.


Leer meer over jouw overgave aan GodWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden