Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Het gebed van Jabes


Het gebed van Jabes - Wat is dat?
Het gebed van Jabes komt uit de Bijbel. In 1 Kronieken 4:10 lezen we: "Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had." Het gebed bestaat uit vier delen. Eerst vraagt Jabes God om hem te zegenen. Ten tweede vraagt Hij God om zijn territorium te uit te breiden, dat wil zeggen om zijn invloed en verantwoordelijkheid te vergroten. Ten derde vraagt hij God om bij hem te zijn en dicht bij hem te blijven. Tenslotte vraagt hij God om hem verwondingen te besparen, zodat hij geen pijn zal hebben.


Het gebed van Jabes - Waarom is het belangrijk?
Het gebed van Jabes laat zien dat Jabes begrijpt wat veel mensen niet begrijpen: er is maar één God en Hij zou het middelpunt moeten zijn van al onze activiteiten. God wil elk leven zegenen. Maar we moeten eerst de keuze maken om God in onze levens uit te nodigen en Hem om Zijn zegens te vragen. Jabes wil succesvol zijn en zijn invloedsgebied voor God vergroten. Wat dat invloedsgebied precies is, is niet echt van belang. Wat belangrijk is, is dat we God aan onze zijde hebben wanneer we doelen en prestaties nastreven. Spreuken 16:3 zegt: "Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen." Het is uitermate belangrijk dat we dit begrijpen en in een hechte relatie met God in de praktijk brengen. Daarnaast is het net zo belangrijk dat we dicht bij God blijven en in het leven op Zijn voortdurende steun en leiding vertrouwen. Jabes begrijpt dit duidelijk en bidt specifiek tot Degene die hem kan beschermen tegen kwaad en pijn: God. Aan het einde van het vers is duidelijk dat God dit trouwe gebed goedkeurde door in deze dingen te voorzien. Het is ook belangrijk dat we in zien dat Jabes' smeekbede tot God hartstochtelijk was: andere vertalingen zeggen "Jabes riep de God van Israël aan" of "Jabes riep uit tot de God van Israël". God wil in hartstochtelijke gebeden horen dat wij Hem nodig hebben.


Het gebed van Jabes - Wat betekent dit voor jou?
Het gebed van Jabes herinnert ons eraan dat iedereen worstelt met de keuze om op zichzelf of op God te vertrouwen. Of je nu een volwassen Christen bent, of iemand die net is begonnen met zijn zoektocht naar God, het leven is een groeiproces. Maar wanneer je het gebed van Jabes bekijkt, dan is het zeer duidelijk dat God trouw zorgt voor mensen die Hem opzoeken. Dat is een terugkerend patroon in de hele Bijbel. Jabes geeft een machtig voorbeeld van de manier waarop God graag van ons hoort: door middel van onophoudelijke en hartstochtelijke gebeden. Als jij overweegt om een relatie met God te beginnen of om je bestaande relatie met Hem te verbeteren, begin dan met bidden. God verhoort gebeden als je op Hem vertrouwt (1 Kronieken 5:20). Gebeden aan God behagen Hem bovendien (Spreuken 15:8). We kunnen allemaal leren van Jabes en altijd, in alles wat we doen, trouw tot God bidden.

Het gebed van Jabes - Het boek van Bruce Wilkinson
Het gebed van Jabes wordt door Bruce Wilkerson tot in detail behandeld in zijn boek "The Prayer of Jabez". Wij raden je sterk aan om dit fantastische en inspirerende boek eens te lezen. Het daagt ons uit om het volgende te doen:

    "Probeer iets dat zó groot is dat het gegarandeerd zal mislukken.... tenzij God jou Zijn helpende hand toesteekt!"

Ga hier verder met je studie!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden