Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gedisciplineerd bidden


Gedisciplineerd bidden - Hoe gebeden worden gevoed
Gedisciplineerd bidden vergt een hoop werk. C.S. Lewis schreef dat de moeilijkheid van gedisciplineerd bidden is dat "het moeilijk is voor ons te concentreren op iets dat niet voelbaar is (zoals aardappelen) noch abstract (zoals getallen). Iets wat concreet maar immaterieel is, kan alleen met behulp van een pijnlijke inspanning in het zicht worden gehouden."1


Gedisciplineerd bidden - Een moeilijke opgave
C.S. Lewis noemt gedisciplineerd bidden slopend: “Een woord waarvan ik betwijfel of ik het ooit heb gebruikt om bidden te beschrijven, maar het is een woord dat een verfrissend eerlijke beoordeling van deze pijnlijke inspanning geeft.”

    "Het vreemde is dat deze terughoudendheid om te bidden niet beperkt is tot periodes van geestelijke droogte. Zelfs als de gebeden van gisteren vol waren van vertroosting en geestvervoering, kunnen de gebeden van vandaag, tot op zekere hoogte, aanvoelen als een last.”

    "Het verontrustende is niet slechts dat we zuinig zijn met onze plicht om te bidden. Het meest zorgwekkend is dat we het überhaupt als een verplichting zien.“

    "Als we volmaakt zouden zijn, dat zou het gebed geen plicht zijn, maar een genot. Alstublieft God, laat dat ooit zo zijn …”

    "Ik moet vandaag bidden, ongeacht of ik mij godvruchtig voel. Maar dat is net als: ik moet mijn grammatica leren als ik ooit de dichters wil lezen."2
Het gebed is een moeilijke discipline die we moeten blijven oefenen tot het een tweede natuur is geworden. Het doel is om mensen te worden die voortdurend bidden, "zonder ophouden"(1 Tessalonicenzen 5:17). We moeten leren om te bidden. Om dat te doen, moeten we bepaalde oorzaken overwinnen van de geestelijke traagheid waarmee we in gevecht zijn.


Gedisciplineerd bidden – Het idee dat bidden geen verschil uitmaakt
Wanneer we gedisciplineerd bidden voor het eerst overwegen, zullen we eerst over geloof moeten nadenken. David Wells wees ons hierop, toen hij schreef dat wij niet bidden zoals we zouden moeten bidden, omdat we het idee hebben dat bidden geen verschil uitmaakt.3 Dat is een forse beschuldiging, maar veel mensen lijken tot diezelfde “gebedsremmende” conclusie te zijn gekomen. Ik denk aan mijn moeder. Haar man, mijn vader, werd op vrij jonge leeftijd uit het ziekenhuis ontslagen om zo thuis aan kanker te sterven. Ze vertelde mij enkele jaren later dat ze niet echt had gebeden in de jaren die daaraan vooraf waren gegaan. Ze herinnerde zich dat ze toen begon te bidden en te vasten en te vasten en te bidden en dat haar man toch nog stierf. Ze zei dat ze na zijn dood niet in staat was geweest om te bidden, omdat ze niet geloofde dat het enig verschil zou uitmaken.

Zij is niet de enige die zich in een dergelijke geloofscrisis bevindt. Maar we zullen moeten zien dat Gods goedheid en trouw niet kunnen worden geëvalueerd op basis van een enkel onbeantwoord gebed, hoe gemakkelijk het ook is om tot een dergelijke conclusie te komen. Paradoxaal genoeg vraagt God juist in crisistijden, wanneer Hij het meest afstandelijk lijkt, dat we Hem geloven en op Hem vertrouwen.


Gedisciplineerd bidden – Het idee dat je alles zelf in de hand kan hebben/houden
Een tweede sleutel tot gedisciplineerd bidden is het overwinnen van hoogmoedswaanzin en de daarbij behorende houding van zelfredzaamheid. Jezus zei resoluut: "Ik ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken. Los van Mij kunt gij niets" (Johannes 15:5). We zouden het prettiger vinden als hij had gezegd: “Los van Mij kunt gij sommige dingen, maar verbonden met mij kun je meer dingen.” Het is vernederend om elke dag om dagelijks brood te moeten vragen. Het is vernederend om elke dag om wijsheid, leiding, genade, barmhartigheid en vrede te bidden. Is er geen manier om voor een hele week “vooruit te bidden” en daar dan verder op te teren? Ik vind het vernederend om elke dag te erkennen: “Vader, ik ben een zondaar en heb behoefte aan Uw genade. Ik ben een geschapen wezen en U bent de Schepper. Ik ben vandaag volkomen afhankelijk van Uw genade voor elke ademtocht die ik neem, elke hartslag en alles wat ik nodig heb.”

Nou, ik bad dat gisteren, beweer ik dan met mijn eigen trotse, onafhankelijke hart. Moet ik dat vandaag echt weer opnieuw bidden? Het eerlijke antwoord is “ja”! Hoewel rituele gebeden kunnen worden aangeboden in een soort Farizeïsche zelfvoorziening, begint een echte gebedsdiscipline elke dag weer met een gekruisigde trots.


Gedisciplineerd bidden – Een verkeerd begrip van ons nieuwe geboorterecht
De derde oefening in onze gebedsdiscipline is dat wij onze schuld en schaamte moeten overwinnen. God houdt van ons met een perfecte en onveranderlijke liefde. Hij verlangt dat wij naar Hem toekomen met onze vragen en dat wij Zijn grote en kostbare beloften beproeven en bevestigen. Hij kent ons door en door – onze gedachten, onze motieven, onze schuld, onze schaamte en hij geeft ons alles in Christus, zodat we Hem altijd kunnen benaderen, ongeacht onze omstandigheden. Uit Hebreeën 4:9-15 blijkt dat er een God is, die ons uitnodigt om onze pogingen om alles op eigen houtje op te knappen opzij te zetten. Hij nodigt ons uit om in Hem te rusten. Hij doorzoekt ons met Zijn woord (niet altijd plezierig zoals we allemaal wel weten) om onze geestelijke toestand te openbaren. Hij herinnert ons eraan dat wij ongeacht onze geestelijke gesteldheid een meelevende Hogepriester hebben, die eeuwig aan voorbede doet voor de mensen die Hij heeft verlost. Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen, in een omgeving van genade en barmhartigheid. Zijn uitnodiging om zonder schroom naar Hem toe te komen, bevestigt dat niets ons van het gebed weerhoudt, behalve ons eigen gebrek aan inzicht in ons geestelijke nieuwe geboorterecht.


Gedisciplineerd bidden – Nu is de tijd om te leren
Uiteindelijk bestaat er geen uitgestippelde route die ons leert gedisciplineerd te bidden. Maar we moeten het wel leren. Anders lopen we in crisistijden het risico dat we onvoldoende gebedskracht hebben en denken dat God ver weg is. Natuurlijk kunnen we niet uitsluiten dat God een crisis kan gebruiken om ons te leren bidden, als we dat nog niet eerder hebben geleerd (een waarheid die we niet gemakkelijk kunnen verwerken). God staat moeilijke tijden in onze levens toe, zodat we leren bidden en later een nog grotere crisis aankunnen. Het juiste moment om de stand van het fornuis te controleren en met de brandblusser te oefenen, is vóórdat de pan overkookt en de keuken begint af te branden. Het juiste moment om gedisciplineerd te leren bidden, is vóórdat een grote geestelijke strijd uitbreekt.


Leer meer!

Voetnoten:
Met toestemming gebruikt. Uit het boek “Navigating Your Perfect Storm”, Dr Bob Wenz (Biblica, 2010). Met dank aan Dr Bob Wenz en zijn bediening Renewing Total Worship. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

1 C.S. Lewis, “Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer” (New York: Harcourt, 1963), 114.

2 Idem, 113-115.

3 David Wells, “Rebelling Against the Status Quo”, geciteerd in Perspectives on the World Christian Movement, red. Ralph Winter en Steve Hawthorne (Pasadena, Californië: William Carey Library, 1982) 142-145WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden