Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Op God wachten


Op God wachten – Hij is voor ons aan het werk
Ben jij op God aan het wachten? Als wij op Hem wachten, dan zal Hij voor ons tot actie overgaan. “Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht” (Jesaja 64:3).

Enkele jaren geleden ging mijn echtgenoot naar de huisarts voor zijn jaarlijkse controle. Onze huisarts stuurde hem naar het ziekenhuis voor een routinematige röntgenfoto van zijn longen. Zij vonden toen een vlek op zijn long en er werd een CAT scan gemaakt. Na deze scan werden nog meer tests uitgevoerd. We vroegen onze kerk en onze familie om te bidden, terwijl wij vol verwachting afwachtten hoe God deze zou verhoren. In moeilijke tijden is het soms moeilijk om ons afhankelijk van God te maken. Maar we kunnen altijd terugkijken op andere zware tijden en hoe we daar door Zijn macht doorheen werden gesleept.

De afgelopen twee jaar heeft mijn man regelmatig een cardioloog bezocht en de röntgenfoto's zagen er steeds goed uit. De cardioloog blijft de vlek op zijn long elke zes maanden controleren. En wanneer we dan op de resultaten wachten, vertrouwen we steeds op God en weten we dat Hij alles onder controle heeft. Vandaag prijzen en danken we God opnieuw voor weer een negatief testresultaat. Alleen Hij handelt in ons belang als we op Hem wachten!


Op God wachten – Hij versterkt ons
Terwijl je op God wacht, wordt je door Hem gesterkt. “Maar wie hoopt [wacht] op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput” (Jesaja 40:31).

Ik hoorde ooit een illustratie over Gods kracht in onze moeilijke tijden. Het ging als volgt: "Wist jij dat een adelaar weet wanneer er een storm aankomt, al lang voordat deze daadwerkelijk begint? De adelaar vliegt dan naar een hogere positie en wacht daar op de wind. Wanneer de storm dan toeslaat, plaatst hij zijn vleugels in een zodanige positie dat de wind hem omhoog zal voeren, tot boven de storm. Ook al raast de storm dan onder hem voorbij, zweeft de adelaar erboven uit. De adelaar ontsnapt niet aan de storm; hij gebruikt de storm om hogerop te klimmen. Hij stijgt door gebruik te maken van de wind van de storm. Wanneer wij met stormen in onze levens te maken hebben, kunnen we daar ook bovenuit stijgen door onze gedachten en ons geloof op God te richten. De stormen hebben ons niet overwonnen; Gods macht kan ons erboven uit dragen. God stelt ons in staat om door de wind van die stormen omhoog te worden gevoerd; stormen die ziekte, tragedie, mislukkingen en teleurstellingen in onze levens brengen. Houd in gedachten dat de lasten van het leven zelf niet zwaar wegen: het is de manier waarop we er mee omgaan.”


Op God wachten – Hij zegent ons
Wanneer jij op God wacht, dan wordt je door Hem gezegend. “En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht” (Jesaja 30:18).

Wat betekent het dan om door God gezegend te worden door op Hem te wachten? Wanneer we op God en Zijn tijdschema wachten, kan Hij zo veel in onze harten bereiken. Vaak vinden we dan een nieuw doel in ons leven, worden onze gebeden verhoord, zien we God aan het werk, wordt ons geloof gesterkt en zien we hoe Gods perfecte plan in onze eigen situatie wordt uitgevoerd. Vergeet niet dat wachten niet hetzelfde is als tijd verliezen!


Gods stem horen - Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden