Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Hoe te bidden om een opwekking?

Al geruime tijd heb ik het gevoel dat de Heer mij heeft aangezet tot het schrijven van deze pagina. God heeft de volledige controle over de gebeurtenissen die ons land tegenwoordig vormgeven, maar op deze pagina heb jij zelf gelegenheid om aan te geven dat jij graag voor je land wil bidden.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heer een plan heeft om de mensen in dit land naar Hem terug te leiden. Ik geloof dat vernieuwing en opwekking beide mogelijk zijn in ons land. Het veld is klaar voor de oogst en als wij werkelijk naar God willen terugkeren, dan zal Hij onze gebeden horen en verhoren. Hij verlangt naar een intieme relatie met ieder van ons. Wij bidden dat God zal doen wat noodzakelijk is om mensen naar Hem terug te leiden en om ook ongelovigen aan te zetten om Zijn verlossende geschenk te aanvaarden.

Doe met ons mee en neem de beslissing om te bidden om vernieuwing en opwekking; ons land is al vele generaties door de Heer gebruikt om de wereld te bereiken met het goede nieuws van Christus. Dat hoeft niet te veranderen. We hoeven niet te denken dat onze tijd voorbij is; dat God op de een of andere manier een nieuwe weg is ingeslagen en Zijn Geest heeft weggevoerd naar andere landen. God is nog steeds met ons! Bid om te zien hoe Zijn Geest over dit hele land wordt uitgegoten om miljoenen mensen naar Hem terug te leiden. Laten we elkaar liefhebben en de liefde van Christus delen met de mensen om ons heen. Mag God verheerlijkt worden wanneer Zijn kinderen Hem benaderen met de zielen van onze landgenoten in ons hart - mannen, vrouwen en kinderen. God wil niet dat er ook maar een enkele ziel verloren gaat, maar dat alle mensen het eeuwige leven zullen hebben.

Als jij bereid bent om regelmatig voor ons land te bidden, vraag God dan nu meteen om in jou aan het werk te gaan. Vraag Hem om jou er regelmatig aan te herinneren en speel dan jouw rol, ongeacht waar je bent of wanneer de Heilige Geest jou eraan herinnert. BID! Je gebed kan kort of lang zijn, stilletjes of hardop, of wat dan ook; onthoud dat Hij al weet wat jij zult vragen voordat je het doet... Als jij je persoonlijk wilt toeleggen op een regelmatige bidstond voor ons land, aarzel dan niet om het ons te laten weten.

Wij zullen jouw naam of e-mailadres nooit met anderen delen. Maar we zullen wel voor jou bidden en God vragen om jou eraan te herinneren om voor ons land te bidden. Laten we zien hoe God aan het werk gaat. Ik weet dat Hij wonderbaarlijke dingen kan doen en velen naar Hem zal terugleiden. Aan God komt alle eer en glorie toe!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden