Alles Over Bidden Een duidelijke weg door een dicht bos - Alles Over Bidden Banier

Gebed voor studenten


Gebed voor studenten - Waarom is dit belangrijk?
Het is erg belangrijk om in de hedendaagse cultuur te bidden voor onze studenten. De universiteitscampussen zitten vol verleidingen en negatieve invloeden die zich op studenten richten. Bidden is een manier om studenten aan te zetten tot verstandige keuzes en uitmuntendheid in hun studies.

Hun opleiding bevat een groot aantal onderwerpen dat hun denken en hun besluitvaardigheid in de komende jaren zal beïnvloeden. Onze jeugd en jongvolwassenen stappen een periode van hun levens binnen, waarin ze belangrijke beslissingen zullen nemen aangaande hun carrière, huwelijk, kinderen, enzovoorts.

Kunnen wij zonder gebeden leven? Nee, we hebben God nodig. Juist daarom is communicatie met Hem nodig. Hij heeft ons niet nodig, maar Hij wil ons betrekken in Zijn handelingen, omdat Hij ons heeft geschapen om Hem lief te hebben en anderen lief te hebben. Via onze gebeden hebben wij toegang tot Zijn Koninkrijk. Het gebed is een manier om ons geloof en onze verwachtingen van Zijn koninkrijk te verstevigen. Gebeden kunnen een grote invloed hebben op het leven van de studenten, op hun geloof en op hun toekomst.


Gebed voor studenten – Wat moet ik bidden?
Als ik voor mijn studenten bid, waar bid ik dan voor? Het beste is om de studenten in je eigen familie te leren kennen, maar ook in je wijk en in je gemeente. Door met hen in contact te komen en te blijven, kom je vanzelf de problemen en situaties tegen waarmee ze te maken hebben. Hier zijn enkele suggesties voor gebeden voor de studenten in jouw omgeving:

 • Veel studenten worstelen met lessen of cursussen. Bid voor wijsheid wanneer ze lessen volgen en wanneer ze thuis hun huiswerk maken. Bid dat ze zich tijdens de examens alles kunnen herinneren wat ze hebben gestudeerd.
 • Bid voor studenten wanneer ze filosofieën of theorieën tegenkomen die in strijd zijn met hun geloof.
 • Bid dat hun ouders een goede begeleiding bieden en hen helpen verstandige beslissingen te nemen.
 • De financiële last van het collegegeld en de benodigde boeken kan zwaar zijn. Vraag God om te voorzien in hun behoeften.
 • Bid voor studenten die een balans proberen te vinden tussen hun studies en een baan.
 • Bid dat de studenten een groep christenen vinden die hen helpen en aanmoedigen.
 • Bid dat God hen naar een relatie met Hem leidt en hun geloof versterkt.
 • Volg de aanwijzingen in de Bijbel. De volgende verzen kunnen worden gebeden voor studenten.

  “Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.” (Filippenzen 2:14-16)

  “Vertrouw op de HEER met heel je hart,steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.” (Spreuken 3:5-6)

  “Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.” (2 Timoteüs 2:22)


Gebed voor studenten - Hoe kan ik bidden?
Hoe kan ik regelmatig voor studenten bidden? Hier zijn een aantal praktische wenken.

 • Gebedswandeling op de campus - Overweeg een gebedswandeling rond de school of universiteit in je gemeenschap. Deze campussen hebben meestal parkeerplaatsen en straten in de buurt. Dat is een geweldige plek om te beginnen. Maak een wandeling rond het gebied, terwijl je voor de studenten bidt die daar studeren. Bid voor succes in hun studies en dat zij goede keuzes maken en "nee" kunnen zeggen tegen verleidingen. Bid ook voor de professoren, docenten en de administratieve medewerkers van de onderwijsinstelling.
 • Gebedsgroep - Andere Christenen zijn wellicht geïnteresseerd in gezamenlijke gebeden voor studenten in de omgeving. Je zou een wekelijkse gebedsgroep voor je school kunnen starten of informeren of er al iets dergelijks bestaat.
 • Beïnvloed specifieke studenten - E-mail korte gebeden naar studenten die je al kent. Moedig hen aan in hun studies en vraag hen hoe je voor hen kunt bidden.
Gebeden zijn essentieel voor onze studenten. Jij speelt een belangrijke rol in hun levens. Veel studenten verlaten hun geloof in deze cruciale jaren. Met jouw gebeden kan hun geestelijke leven worden vergroot en sterk blijven.

Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPrayer.org, Alle rechten voorbehouden